Frederik, wou si mir?

E Lauschterbuch a Lëtzebuergesch...

E puer Kanner ginn an der Zäit verluer a musse gerett ginn.

Kenns du den Mann mam Hummer oder Diddelenger Rotkäppchen... Nee! Ma da lauschter dës Geschicht.

Déi ganz Geschicht bei Youtube

This article was updated on 1 Sep 2021

Nico Brettner

Trotz grösstem Bestreben kann ich meine Hand nicht für den ganzen Inhalt in das Feuer legen Auch ich kämpfe mit dem Fehlerteufel. Meine Kontonummer: CCPLLULL: LU58 1111 2755 8508 0000